springar


(no.) norsk folkdans i ¾-takt, odlad av bl.a. Grieg och Svendsen; olika provinsiella varianter av dansen finns.
PM75

springar, springdans
livlig norsk dans i ¾-takt (skild från gangar, skridande dans); många exempel hos Grieg.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985