språngton


ackordfrämmande ton, som inträder språngvis och upplöser sig till närliggande ackordton; ofta detsamma som fri förhållning.
MO85Källa: Musikordboken 1985