spirituals


negro spirituals
(eng.) afroamerikanska religiösa folkvisor, starkt färgade av melankolisk stämning och med synkoperad rytmik (bl.a. handklappningar). I sin genuina form har negro spirituals halvt karaktär av kollektiva improvisationer, d.v.s. i växling mellan försångare (prästen) och församlingen, impulsivt utförda under gudstjänsten, märkligt nog med en viss nyckfull flerstämmighet. De har sålunda ingen fullt definierad form. De har emellertid i bearbetat och normalt harmoniserat skick vunnit stor popularitet som solosånger, främst genom sångare såsom
H. T. Burleigh, Roland Hayes, Paul Robeson och Marian Anderson. Negro spirituals har stor betydelse såsom ett av de element varmed jazzen framgått.
MO85

(engelska, andliga sånger), afroamerikanska religiöst färgade sånger (av äldre typ). De uppstod under senare delen av 1700-talet. Melodiken har västerländsk karaktär, men det finns också en del framför allt västafrikanska drag, som pentatonik, växling mellan försångare och grupp (call-and-response) och vissa särdrag i röstbehandlingen och rytmiken. Jämför gospel, plantation songs.
BM03

Se även gospel.


.
Länkar: spirituals
Länkar redigerade 2021-06-21
.
https://balladofamerica.org/spirituals/
http://www.negrospirituals.com/index.html
spiritual i engelska Wikipedia spiritual i svenska Wikipedia spirituals på Youtube                Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003