spelman


musiker, främst folkmusiker. Spelmännen var bofasta på bygden och hade ofta annat förvärvsarbete. Starka musikerpersonligheter utvecklade sin egen spelstil som kunde prägla en hel bygd. Spelmanslåtar skrivs inte ner med notskrift utan lärs in på gehör (traderas) och förs vidare i släkten eller från mästare till elev. Kända spelmän var bl.a. Hjort Anders Olsson, Höök Olof Andersson och Knis Karl Aronsson från dalarna, Jon-Erik Öst, Thore Härdelin och Jon-Erik Hall från Hälsingland samt Johan Koltoff och Per Jönsson från Värmland. Inom svensk spelmansmusik är det sedan 1940-talet vanligt med spelmanslag, där en grupp spelmän tillsammans framför ett stycke. Spelmansstämmor är publika arrangemang, ofta med karaktär av bygdefest. De viktigaste hålls i Bingsjö (Dalarna), Delsbo (Hälsingland) och Ransäter (Värmland). Se även folkmusik, riksspelman.
BM03

Spelmän:

Andersson, Gyris Anders Dalarna
Andersson, Höök Olof Dalarna
Aronsson, Knis Karl Dalarna
Byss-Kalle Uppland
Ersson, Ljuder Anders Dalarna
Frisell, Anders Dalarna
Gulamålaviten Uppland
Hall, Jon-Erik Hälsingland
Hjort Anders Olsson Dalarna
Hultkläppen Hälsingland
Härdelin, Thore Hälsingland
Jönsson, Per Värmland
Koltoff, Johan Värmland
Lapp-Nils Jämtland
Larsson, Lejsme Per Dalarna
Liv-Ante Hälsingland
Sahlström, Eric Uppland
Öst, Jon-Erik HälsinglandKälla: Bonniers musiklexikon 2003