sotto voce


(it., under rösten) med dämpad röst, knappt hörbart – term som används i både instrumental och vokal musik.
PM75

sotto
[så´ttå] (ital.), under; sotto voce [vå´tje], med halv röst, dämpat.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985