sopranino


(it., liten sopran) namn för ett instrument som klingar högre än sopran-storleken – t.ex. sopranino-blockflöjt, sopranino-saxofon.
PM75

kallas den minsta och högsta arten av vissa instrument (blockflöjt, saxofon).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985