sonore, sonoro


sonore
en ibland av tonsättare använd föreskrift med innebörden "sonort", "klangfullt". Ordet kan tolkas som ett franskt ord eller som förkortning för det italienska sonoramente.

PM75

sonore [sånå´r] (fra.), sonoro [sånå´rå] (ital.),
sonor, klangfull.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985