sonata


(ital. och eng.), se sonat. Sonata används ofta för att beteckna äldre sonattyper före wienklassicismen, speciellt barocksonaten.
MO85Källa: Musikordboken 1985