slendro


en femtonig skaltyp använd i den javanesiska (Indonesien) musiken vid sidan av pelog.
MO85Källa: Musikordboken 1985