slått


plural slåtter, musiken till äldre norska dansformer som brudemarsi, gangar, halling; termen även brukad om senare införda former som vals, masurka. De spelas på tre olika instrument: langleik-slått (den äldsta typen), flatfele-slått (spelas på violin), hardingfele-slått.

Särskilt Grieg och H. Sæverud har upptagit slåtter i konstmusiken.

PM75

norsk folklig danslåt, för fiol eller för allmogeinstrumenten hardangerfiol eller langleik. Vanliga typer är de gamla dansformerna gangar, springar, halling, brudemarsj, därjämte även senare danser från 1800-talet: vals, masurka, rheinländer etc. Särskilt slåtter för hardangerfiol är intressanta genom oregelbunden rytmik och riklig tvåstämmighet med starka dissonanser. I norsk konstmusik förekommer slott bl.a. hos Grieg (op. 72 m.m.) och H. Sæverud (musiken till Peer Gynt, flera orkesterkompositioner).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985