skillingtryck


småskrifter som förr var populära och såldes för en eller ett par skilling på marknadsplatser, av kringvandrande försäljare eller i handelsbodar. Prosahäftena kunde bestå av en saga eller en legend, men det fanns också omfångsrikare s.k. folkböcker. Vistexter i skillingtryck är kända sedan 1500-talet och trycktes in på 1900-talet. Oftast sattes inte författarnamnet ut, men det fanns författare som helt ägnade sig åt att skriva visor för skillingtryck, t.ex. J. H. Cronwall (1851-1909). Melodierna var som regel redan välkända och populära.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003