skala


(it. scala, stege) en stegvis följd av toner uppåt eller nedåt. Se dur, kromatisk, diatonisk, pentatonisk, helton, kyrkoton, tolvton.
PM75

av ital. scala = trappa, stege; eng. scale, fra. gamme, ty. Tonleiter; en stegvis ordnad serie av de toner som ingår i en tonart (diatonisk skala: dur-, melodisk och harmonisk mollskala, kyrkotonarter), ett tonsystem (kromatisk skala, pentatonisk skala, olika exotiska skalor) eller ett speciellt tonurval i övrigt (heltonsskala, zigenarskala etc).
MO85

C-dur-skalan:Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985