sjungande allegro


term för de melodiskt kantabla teman i symfonier och kammarmusik under 1700-talet som utbildades i kontrast mot tematyper byggda på ackordbrytningar och skalrörelser.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975