sinustoner


ton med en enda frekvens; förekommer i den elektroniska musiken.
PM75

enkla, d.v.s. övertonsfria toner, så kallade emedan deras tonsvängningar i grafisk framställning bildar en sinuskurva. Sinustoner kan framställas på elektrisk väg med tongenerator och utgör utgångsmaterialet för den rent elektroniska musiken. Jfr. klang, klangfärg.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985