simile


(it., lika) term som anger att en fras e.d. skall utföras på samma sätt som en motsvarande, som föregår den.
PM75

(ital.), lika (= segue).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985