siciliana / siciliano


siciliana
(it.) form av sång eller instrumentalverk (äv. siciliano el. fr. sicilienne) troligen härledd från någon siciliansk dans; förekom mycket på 1700-talet; den är skriven i långsam 6/8- (ibland 12/8-)takt och går vanligen i moll.

PM75

siciliano
[sitji-] (ital.), sicilienne [sisilie´nn] (fra.), gammal dans av siciliansk härkomst i lugn, vaggande 6(8- eller 12/8-takt, med karakteristisk, punkterad rytm. - - -
Sicilianon förekommer ofta i 1700-talets sviter, concerti grossi och violinsonater; den representerar där s.a.s. den långsamma satsen (eller en av flera) och är många gånger av stor melodisk skönhet. Stämningen är med förkärlek mild och pastoral (särskilt framträdande i de många "julkonserterna"), ibland påfallande allvarlig (exempel i Bachs g-mollsonat för soloviolin). Även i den tidens vokalmusik har sicilianon en betydande plats. Se vidare pastoral.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985