shanty


en arbetssång för sjömän; härleder sig från segelfartygens tid; lämplig för att rytmiskt stimulera sådana arbeten som hemtagandet av ett rep.
PM75

(av engelska chant, sjunga), rytmisk arbetssång, som sjömän på segelskeppens tid använde vid gångspel, segelsättning etc. En försångare, shantyman, sjöng versen och manskapet föll in i refrängen.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003