sextol


en grupp om sex toner (eller toner och pauser) av lika tidsvärde, skrivna där en grupp om fyra, fem eller annat antal anges av taktarten.
PM75

grupp av 6 likvärdiga noter, vilka tillsammans har samma tidslängd som normalt (vanligen) 4.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985