sextett


en grupp om sex sjungande eller spelande personer; även beteckning för ett verk för sex utförande. Instrumentkombinationerna varierar mycket.
PM75

ital. seste´tto, fra. sextuor [-tyå´r], komposition för sex instrument eller röster; även dylik ensemble. Vanligaste kammarmusikaliska kombinationen är stråksextett: 2 violiner, 2 altfioler, 2 violonceller; dylika verk finns av Brahms (2), Tjajkovskij och Dvorák. Man talar också om mässingssextett, en militär- eller amatörbesättning för dans- eller underhållningsmusik.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985