sesquialtera


(lat. eg. 1½, även intervallet 3/2, d.v.s. kvint), namn på en mixtur i orgeln, vanligen tvåkörig med kvint och (högre) ters.
MO85Källa: Musikordboken 1985