serie


en grupp toner som i en komposition eg. inte behandlas som ett igenkännligt tema utan som ett slags material ur vilket kompositionen byggs upp; det väsentliga är tonernas följd, och ehuru serien kan vändas upp och ner, bak och fram etc. måste den givna följden i princip ligga till grund. Den serie som används inom tolvtonstekniken utgör den mest utvecklade formen, men även andra former finns.
PM75

– se även seriell musik.Källa: Prismas musiklexikon 1975