serenata


(it.) serenad; namn på t.ex. Mozarts Serenata notturna från 1776 för två ensembler; eller C. Nielsens Serenata in vano (1914; skildrande en misslyckad serenaduppvaktning); i 1700-talets England namn på en kantat-typ som närmar sig operaformen, t.ex. Händels Acis and Galatea.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975