septimol, septol


septol
en grupp om sju toner (eller toner och pauser) av lika tidvärden, skrivna där taktarten egentligen förutsätter tre, fyra eller någon annan gruppering av tidsvärdena, t.ex. en sjunotsgrupp i en 3/4-takt.

PM75

septimol, septol
grupp av 7 likvärdiga noter, vilka tillsammans har samma tidsvärde som annars 4, 6 eller 8.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985