septett


1 en grupp om sju spelande eller sjungande musiker

2 en komposition för en sådan grupp; om den är instrumental och verkligen betitlad septett, torde den vara en sonat i flera satser för sju spelande.

PM75

ital. sette´tto, fra. septuor [-tyå´r], komposition för sju instrument (ev. sångstämmor); även dylik ensemble. Berömd är Beethovens septett i Ess-dur för violin, viola, violoncell, kontrabas, klarinett, fagott och horn. Även Berwald har en septett för samma besättning.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985