sempre


(it.) alltid; sempre piú mosso, hela tiden fortare, d.v.s. utförandets hastighet skall gradvis öka hela tiden.
PM75

[sä´-] (ital.), alltid, genomgående.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985