semiseria


en operaform som innehåller element både från opera seria, den allvarliga, mytiskt eller historiskt inspirerade 1700-talsoperan, och opera buffa, det uppsluppna, folkliga sångspelet.
MO85Källa: Musikordboken 1985