semi, semibrevis


semibrevis
(lat., halvkort) ett notvärde i den äldre mensuralnotationen motsvarande vår nuvarande helnot.

PM75

semi
halv. Därav åtskilliga notvärden: semibreve, semicroma, semiminima, semiquaver m.fl.; se notvärden och pauser.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985