semi-opera


(it., "halv opera") nutida term för vissa sceniska verk på 1600- och 1700-talen, där musiken är ett låt vara dominerande element men inte i så hög grad att termen opera är på sin plats.
PM75

– Se t.ex. King Arthur, The Indian queen.
Källa: Prismas musiklexikon 1975