sekund


som melodiskt eller harmoniskt intervall den andra tonen uppåt eller nedåt från en bestämd ton. Den kan vara stor (t.ex. c-d; två halva toner), liten (t.ex. c-dess; en halv ton), överstigande (t.ex. c-diss).
PM75

andra tonen i en diatonisk tonföljd; se vidare intervall.
Secundfiol, andra fiol.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985