segue


(it., följer) term som anger för den spelande att han skall fortsätta till ett följande avsnitt utan avbrott.
PM75

[se´g°e] (ital.), "följer",
1 = fortsättning följer;
2 det följande på samma sätt (= o.s.v.; används vid utelämnandet av föredragsbeteckningar eller vid förkortningar.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985