scatsång


betecknar inom jazzen sång som med användande av nonsensstavelser imiterar instrumental improvisation. Förekommer på skiva f.f.g. 1926 i Louis Armstrongs inspelning av Heebie Jeebies. Praktiserades i synnerhet under 1940-talet inom be-bopmusiken bl.a. Babs Gonzales och Dizzy Gillespie.
PM75

en typ av jazzsång där sångaren improviserar med nonsensstavelser, ofta instrumenthärmande, i stället för att sjunga vanlig text. I äldre jazz är särskilt Louis Armstrong förknippad med denna teknik, i nyare t.ex. Al Jarreau och Bobby McFerrin.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003