saudade


saudades, port. (plur.) ord av okänt ursprung, men med innebörden längtansfullt minne av något förflutet; det har använts bl.a. av Darius Milhaud i Saudades do Brasil (... av Brasilien).
PM75

[sa°da´dø] (port.), längtan. Saudade do Brazil, Längtan till Brasilien, heter en samling pianostycken av Darius Milhaud i polytonal och tangoliknande stil.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985