saraband


(fr. sarabande) långsam sällskapsdans i 3/4-takt, spridd i Europa från Spanien; som regel förekommer den i den äldre sviten.
PM75

fra. sarabande, gammal barockdans. Redan på 1500-talet var den folkdans i Spanien, troligen livlig och märkligt nog ytterst frivol både i sångtext och rörelser – så frivol att dess dansande belades med ytterst stängt straff. Dess egentliga ursprung är troligen Orienten, möjligen Mellanamerika (jfr. den likartade chaconne). Dess karaktär blev dock småningom helt förändrad, särskilt i Frankrike, dit den infördes omkring 1620 och där den var populär som balett- och sällskapsdans fram till c:a 1700. Den är här ståtlig och gravitetisk (ibland dock hastigare), går i 3/2- eller 3/4-takt och uppvisar ofta en karakteristisk rytm. Sarabanden har fått stor plats i barocktidens instrumentalmusik, såväl i sviterna, där den regelbundet bildar en lugn vilopunkt före den avslutande livliga giguen, som i kammarsonaterna.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985