sångtema


kallas speciellt det andra – ofta sångbara – temat i en komposition (t.ex. symfoni- eller sonatsats), uppbyggt i sonatform.
MO85Källa: Musikordboken 1985