sångspel


(ty. Singspiel) form av skådespel med musikinlägg, vanlig i Tyskland under 1700-talets senare hälft. Mozarts.Enleveringen ur seraljen och Trollflöjten är stöpta i denna form – med talad dialog i stället för recitativ och skrivna på inhemskt tungomål i stället för italienska – men musiken är här mycket närmare knuten till den dramatiska handlingen än hos tidigare kompositörer. Se Johan Adam Hiller. En svensk motsvarighet till sångspelet är det folkligt nationella lustspelet Värmlänningarna.
PM75

teaterpjäs med inlagda sånger (enklare operett) eller opera med talad dialog – mellan de båda kategorierna, som konstnärligt kan vara vitt skilda, finns ingen tydlig gräns. Se vidare under opera.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985