sammansatt taktart


taktindelning som inte kan klassificeras som enkel (enbart 2- eller 3-tidig), utan där taktenheterna i sin tur kan uppdelas. Sålunda uppdelas den sammansatta taktarten 12/8 i fyra taktenheter, var och en bestående av tre åttondelar.
   
Termen har ofta mera begränsad betydelse, i många fall sker i folklig musik eller modern konstmusik oregelbundna indelningar av takten, t.ex. 3 + 3 + 2 (rumba, vissa danser från Ungern och Bulgarien). Man talar här om asymmetrisk taktart.

   
Märk att sammansatta och enkla taktarter kan vara antingen jämna (2-tidiga) eller ojämna (3-tidiga).

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975