saltarello


(it.) eg. hoppdans; så kallad därför att den utfördes med höga språng; påminner om tarantella; finalen i Mendelssohns Italienska symfoni är en saltarello.
PM75

[ital., av saltare, hoppa),
1 under 1300-1500-talen livlig "efterdans" i 3/4-takt till den långsammare basse danse eller passamezzo;
2 senare en italiensk och spansk, mycket eldig dans i 3/8- eller 6/8-takt, tarantellaliknande men med punkterade i stället för jämna trioler. Ett känt exempel på konstnärlig användning av saltarello är sista satsen ur Mendelssohns "italienska" symfoni.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985