salongsorkester


en mindre ensemble som framför underhållningsmusik i arrangemang för gästerna i hotellmatsalar och uteserveringar.
PM75

ensemble för underhållningsmusik med piano och eventuellt harmonium som ersättning för felande instrument. För salongsorkester finns otaliga arrangemang av alla kategorier av musik, vanligen användbara för mycket varierande besättning.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985