runosång, runosånger


runosång
(fi. runolaulo) föredragandet av finska fornsånger. Dessa rör sig inom ett omfång av fem toner, antingen i dur eller moll. En eftersångare upprepar försångarens strof, antingen till samma eller annan melodi.

PM75

runosånger
ålderdomliga finska folksånger, som följer vissa metriska mönster och håller sig inom ett omfång på fem toner; framförs i växling mellan för- och eftersångare.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017