rundsång, rundkanon


(eng. round) en s.k. evighetskanon, där stämmorna kommer in efter varandra och sjunger melodin på samma tonhöjd eller oktaver. Broder Jacob är ett exempel på en rundsång. Jfr rota.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017