rörelse


term för melodiers fortskridning uppåt eller nedåt. En enskild melodi sägs röra sig stegvis eller språngvis beroende på om tonerna följer varandra på sekund- eller större avstånd. Dessutom kan två melodier röra sig i medrörelse (i samma riktning, uppåt eller nedåt), i motrörelse (den ena uppåt, den andra nedåt och vice versa) eller i sidorörelse (den ena stämman ligger still, den andra rör sig).

Parallellrörelse är en form av medrörelse, men så exakt att intervallen mellan stämmorna förblir lika stora.

PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017