ritornell


(it. ritornello) ett återkommande parti, t.ex. en instrumental passage, som återkommer mellan de olika stroferna i en sång; även ett parti för orkestern (utan solist) i en konsert. Beteckningen används i sådana fall även om materialet inte är en upprepning av ett tidigare avsnitt. Se även tutti samt Ritornell.
PM75

ital. ritornello (av ritornare), betyder helt allmänt något som återkommer och har därför fått beteckna åtskilliga olika företeelser, bl.a. en viss versform, strofsluten i de äldsta italienska madrigalerna och det flera gånger återvändande temat i den gamla franska instrumentalformen rondeau. Viktigast är betydelsen av kort, instrumentalt för-, mellan- och efterspel i generalbasepokens vokalmusik. Termen används där såväl för refrängartat återkommande som för ensamstående stycken, föregående eller efterföljande en aria etc. Ritornell är sålunda bl.a. förknippad med de äldsta operorna alltifrån Monteverdi och med den senare stora da capo-arian; gentemot det sparsamma generalbasackompanjemanget till sången representerade ritornellen de orkestrala tuttipartierna. Även tutti-mellanspelen i den äldre konsertformen (Vivaldi, Bach etc.) kallades ritornell. I nyare musik förekommer namnet ritornell någon gång i betydelsen mellanspel; hos Ingvar Lidholm (Ritornell för orkester) syftar det däremot på återkomsten av visst tematiskt material.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017