ripieno


(it., fyllnad) term som (i synnerhet i en concerto grosso) betecknar hela orkestern, i motsats till sologruppen.
PM75

[-pjä´nå] (ital.), egentligen full. Med ripienostämmor avses i musik från 1600- och 1700-talen
1 hela stråkstyrkan i en orkester (eller de mångfaldigt besatta stämmorna i en kör) i motsats till solistiska, konserterande eller obligata stämmor,
2 bakre stråkstämmor i orkestern som förstärker tuttipartier,
3 förstärkande utfyllnadsstämmor.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985