rinforzando


(it., tilltagande i styrka) föreskrift att volymen skall ökas plötsligt på en speciell ton eller under en kortare tonföljd.
PM75

[-fårrts-] (ital.), förkortat rf eller rfz, "förstärkt" eller "allt starkare"; anger crescendo eller plötsligt starkare ton eller ackord (= sforzato) – vilketdera måste man försöka utläsa av omständigheterna, enär betydelsen är vacklande.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017