riksspelman


hederstitel för en spelman som erhållit Zornmärket i silver. Detta delas ut av Svenska ungdomsringen för bygdekultur sedan 1933.
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017