ricochet


[rikåsjä´] (fra.), stråkterm, innebärande att stråken "kastas" på strängen, så att en serie (vanligen 2-6) snabba studsar erhålles på samma nedstråk.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017