reperkussion


[-sjo´n], upprepat ansättande av samma ton; i fugan även = genomföring. Reperkussionston, den dominerande, upprepade tonen (recitationston, tenor, tuba) i gregoriansk psalmodi (se psalmtoner).
MO85Källa: Musikordboken 1985