ren stämning


den praktiska tillämpning av den "naturliga" icke-tempererade skalan (se temperatur). Teoretiskt möjlig endast i fråga om röster, stråkinstrument m.m., där man inte har fixerade tonhöjder.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017