ren


om intervallen kvart, kvint och oktav i deras "standardstorlek", t.ex. från c till f, till g och c, resp. De kallas förminskade om de minskas med ett halvt tonsteg och överstigande om de förstoras en halvton. I vissa sammanhang kan även ters och sext kallas rena – se temperatur. Se även ren stämning.
PM75
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017