reel


snabb dans för två eller flera par; förekommer huvudsakligen i Skottland och på Irland, men har även förekommit i Skandinavien.
PM75

[ril] (eng.), av anglosaxiska hreol = snurra runt; folkdans i 4/4-takt, vanlig sedan 1500-talet i Skottland, Irland och en del av England. Reel och strathspey är de skotska nationaldanserna. Reel har samband med den gamla svärdsdansen och dansades ursprungligen endast av män; en skotsk variant är särskilt kraftfull. Under 1700-talet blev reel bekant i Norge, Danmark och Sverige; i Norge gav den upphov till hallingen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985